Program XXV FZR

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Szczegółowy program konferencji jest dostępny do pobrania:

Program zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

PROGRAM RAMOWY

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, tzn. stacjonarnej i zdalnej. Stacjonarnych uczestników konferencji zapraszamy na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

19 stycznia 2022 (środa)

  • godz. 9.00 – Msza w intencji śp. ks. prof. J. M. Dołęgi w 8 rocznicę śmierci (kościół uniwersytecki w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego)
  • godz. 10.00 – Sesja plenarna (4 referaty + dyskusja) (Aula Schumana część A)
  • godz. 11.40-12.20 – Przerwa kawowa
  • godz. 12.20-14.20 – Dwie równoległe sesje tematyczne (każda sesja składa się z 5 referatów + dyskusja) 
    (Aula Schumana część A i część B)
  • godz. 14.20-14.45 – Podsumowanie konferencji (Aula Schumana część A)