Zgłoszenia


TRANSMISJA KONFERENCJI ONLINE:

Transmisja konferencji – Aula Schumana A (godz. 9.30-15.00): kliknij aby się połączyć!

Transmisja konferencji – Aula Schumana B (godz. 12.00-14.30): kliknij aby się połączyć!


FORMULARZ  ZGŁOSZENIA

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejstracja: (kliknij aby się zarejestrować)

Udział w konferencji można zgłaszać do 20 października 2022 r.

Prelegenci i autorzy posterów nie wypełniają formularza rejstracyjnego.


INFORMACJE  DLA  AUTORÓW  REFERATÓW  I  POSTERÓW

W czasie konferencji prezentowane będą wystąpienia w formie referatów oraz posterów. Organizatorzy planują prezentację referatów w trybie stacjonarnym (face to face). Sesja posterowa będzie natomiast miała charakter zdalny. Zakwalifikowane do prezentacji postery w formie plików PDF będą udostępnione na witrynie konferencyjnej, będą im towarzyszyły 3-minutowe nagrania audio, w których autorzy zaprezentują zasadnicze przesłanie posterów.

Zwracamy uwagę, że poster składa się z dwóch komplementarnych elementów: 1) pliku graficznego oraz 2) nagrania audio. Nagranie może tłumaczyć lub rozwijać informacje zawarte w komponencie graficznym albo je uzupełniać. Plik graficzny nie powinien być większy niż 15 MB (najlepiej w formacie PDF), natomiast nagranie audio nie powinno być dłuższe niż 3 minuty (najlepiej w formacie MP3).


KRYTERIA  OCENY WYSTĄPIEŃ

Zgłaszane referaty i postery będą oceniane przez specjalistów wg następujących kryteriów:

  • Zgodność  treści  z  tytułem  wystąpienia  – 0-5 pkt.
  • Ocena  problematyki (sposób przedstawienia problemu i sformułowania celu) – 0-10 pkt.
  • Ocena  metodologiczna  abstraktu (ocena  wewnętrznej  struktury)  – 0-10 pkt.
  • Ocena  wartości  merytorycznej (stopień  oryginalności  i  aktualności  pracy; wkład  w  rozwój zagadnienia) – 0-50 pkt.
  • Zgodność tematyki referatu z problematyką konferencji – 0-25 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100, warunkiem pozytywnej oceny abstraktu jest uzyskanie minimum 60 pkt.


FORMULARZ  ZGŁOSZENIA   REFERATU

Abstrakt nie może przekroczyć 2000 znaków (w tym spacje), w przeciwnym bowiem razie nie uda się zakończyć rejestracji.

Formularz rejestracji referatu (kliknij) – termin zgłaszania referatów został już zamknięty

Termin zgłaszania referatów upłynął 20 kwietnia 2022 r.


FORMULARZ  ZGŁOSZENIA   POSTERU

Abstrakt nie może przekroczyć 2000 znaków (w tym spacje), w przeciwnym bowiem razie nie uda się zakończyć rejestracji.

Formularz rejestracji posteru – (kliknij).

Termin zgłaszania posterów upłynął 10 czerwca 2022 r.


 

TEMATYKA  PATRONI  ORGANIZATORZY  INFORMACJE ORGANIZACYJNE  PROGRAM SESJA POSTEROWA  MIEJSCE  KONTAKT