dr Grzegorz Embros

dr Grzegorz Embros 

E-mail: g.embros(at)uksw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: dr Grzegorz Embros prowadzi badania w zakresie systemowych podstaw ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz systemów zarządzania środowiskowego.

Stopnie i tytuły naukowe:

  • Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk humanistycznych z dyscypliny filozofia uzyskany w dniu 1.03.2007 r. decyzją Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy: Systemy informacyjne jako wsparcie ekofilozoficznych podstaw edukacji dla zrównoważonego rozwoju (promotor ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęgga; recenzenci: prof. dr hab. Anna Latawiec; prof. dr hab. Andrzej Kiepas).

  • Tytuł zawodowy magistra z dziedziny nauk humanistycznych w roku 2001 na podstawie rozprawy pt. Koncepcja ekofilozofii w ujęciu profesora Zbigniewa Hulla.

Dodatkowe informacje na temat zainteresowań naukowych, wyników badań oraz publikacji są dostępne na platformach społecznościowych pracowników naukowych: