dr Agnieszka Klimska

dr Agnieszka Klimska

E-mail: a.klimska(at)uksw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: Badania naukowo-badawcze dr A. Klimskiej koncentrują się przede wszystkim wokół zrównoważonego rozwoju z perspektywy filozoficznej, etycznej, edukacyjnej oraz implementacyjnej.

Stopnie i tytuły naukowe:

  • Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk humanistycznych z dyscypliny filozofia uzyskany w dniu 11.04.2013 r. decyzją Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy: Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju (promotor ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga; recenzenci: ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. uczelni; dr hab. Artur Pawłowski, prof. uczelni).

  • Tytuł zawodowy magistra z dziedziny nauk humanistycznych w roku 2006 na podstawie rozprawy pt. Spór o filozofię człowieka pomiędzy marksistami a tomistami na przykładzie ujęć Z. Cackowskiego i M. A. Krąpca.


Dodatkowe informacje
 na temat zainteresowań naukowych, wyników badań oraz publikacji są dostępne na platformach społecznościowych pracowników naukowych: