XXVII Ogólnopolska konferencja z cyklu „Filozofia zrównoważonego rozwoju” Warszawa – UKSW, 14.03.2024 r.

Tematyka konferencji

 

Cykl konferencji „Filozofia zrównoważonego rozwoju” powstał z inicjatywy ks. prof. Józefa M. Dołęgi jako pokłosie VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Toruniu (1995). Prowadzone wówczas w sekcji ekofilozoficznej dyskusje, uświadomiły potrzebę rozwijania filozoficznych dociekań z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. W ten sposób, od roku 1996 corocznie, środowisko ekofilozoficzne UKSW organizuje konferencje poświęcone zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku zrzeszają one liczne grono uczonych i praktyków zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju. Konferencje stanowią platformę wymiany poglądów i doświadczeń oraz prezentacji wyników badań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Podejmowana tematyka wpisuje się w realizowane przez Katedrę Ekofilozofii UKSW prace naukowo-badawcze.