Komitet naukowy i organizacyjny XXVII FZR

KOMITET NAUKOWY

 • Ks. prof. Ryszard Sadowski  (UKSW) – przewodniczący
 • Prof. Zbigniew Cieślak (UKSW)
 • Prof. Helena Ciążela (APS)
 • Prof. Aleksandra Kuzior (PŚl)
 • Ks. prof.  Zbigniew Łepko
 • Prof. Andrzej Papuziński (UKW)
 • Prof. Artur Pawłowski (PL)
 • Prof. Edyta Sierka (UŚ)
 • Prof. Ligia Tuszyńska (APS)
 • Prof. Włodzimierz Tyburski (APS)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz. (UKSW) – przewodniczący
 • Dr Agnieszka Klimska (UKSW) – sekretarz
 • Dr Grzegorz Embros (UKSW)
 • Dr Marcin Klimski (UKSW)
 • Dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. ucz. (UKSW)