Komitet Naukowy i Organizacyjny

KOMITET  NAUKOWY

 • Dr inż. Artur Hołuj  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej)
 • Dr Aleksandra Jadach-Sepioło  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Miasta Innowacyjnego)
 • Dr Paulina Legutko-Kobus (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Polityki Publicznej)
 • Ks. prof. ucz. dr hab. Zbigniew ŁepkoPrzewodniczący (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Ekofilozofii)
 • Prof. ucz. dr hab. Maciej J. Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nieruchomości)
 • Dr Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska)
 • Ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski – Sekretarz (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Ekofilozofii)

KOMITET  ORGANIZACYJNY

 • Ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski – Przewodniczący (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Ekofilozofii)
 • Dr Agnieszka KlimskaSekretarz (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Ekofilozofii)
 • Dr Grzegorz Embros (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Ekofilozofii)
 • Dr Marcin Klimski (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych)
 • Prof. ucz. dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji)

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Katedra Ekofilozofii UKSW – główny organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowickiego – współorganizator

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji – współorganizator


TEMATYKA  PATRONI  INFORMACJE ORGANIZACYJNE  PROGRAM  REJESTRACJA SESJA POSTEROWA  MIEJSCE  KONTAKT