Ekoseminarium

OGÓLNOPOLSKIE  SEMINARIUM  HABILITACYJNO-DOKTORSKIE
z  zakresu  Ekofilozofii  i  Filozofii  Zrównoważonego  Rozwoju

Ekoseminarium zostało zainicjowane podczas VI Polskiego Zjazdu Filozofii w Toruniu (1995) przez śp. Ks. Prof. Józefa M. Dołęgę (UKSW), Prof. Zbigniewa Hulla (UWM), Prof. Andrzeja Papuzińskiego (UKW) i Prof. Włodzimierza Tyburskiego (UMK). Osoby te dostrzegły już wówczas rosnące znaczenie humanistycznej refleksji nad kryzysem ekologicznym. W celu podjęcia współpracy ustalono, że kilka razy w roku będą odbywały się spotkania naukowe w poszczególnych ośrodkach uniwersyteckich. W dniu 5 czerwca 2017 r. sformalizowano tę współpracę przez oficjalne porozumienie podpisane przez rektorów następujących uczelni:

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obecnie formuła ekoseminarium przewiduje dwa jednodniowe spotkania w roku oraz jedno spotkanie dwudniowe.

 • Spotkania jednodniowe odbywają się naprzemiennie w uczelniach warszawskich (APA i UKSW). W ramach seminariów prezentowane są projekty doktorskie, habilitacyjne i inne projekty badawcze oraz przygotowywane publikacje. Projekty te są kolejno prezentowane przez przedstawicieli poszczególnych ośrodków naukowych.
 • Spotkanie dwudniowe ma charakter zarówno naukowy, jak i integracyjno-towarzyski. W ramach spotkania mają miejsca wystąpienia w formie referatów i komunikatów oraz dyskusje nad wspólnymi projektami badawczymi.

 

EKOSEMINARIUM  W  KAZIMIERZU  DOLNYM  (10-11 maja 2024)

Najbliższe spotkanie dwudniowe odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 10-11 maja (pt-sb) 2024. Osobą odpowiedzialną za organizację tego wydarzenia jest prof. Zbigniew Wróblewski z KUL (zbyl.wroblewski@gmail.com). Spotkanie odbędzie się w ośrodku KUL, tzw. Rajchertówce. Udział w spotkaniu można zgłaszać do 20 marca 2024 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Kliknij by wypełnić formularz!

OPŁATY:

 • Pokój jednoosobowy (z łazienką) – 70 zł / doba
 • Pokój 2-osobowy (z łazienką) – 140 zł / doba
 • Pokój 3-osobowy (z łazienką) – 220 zł / doba
 • Posiłki:
  • śniadanie – 30 zł
  • obiad – 40 zł
  • kolacja – 30 zł
  • przerwa kawowa – 25 zł
 • Sala konferencyjna – ???
 • Informacje ws. sposobu uiszczania opłat poda organizator spotkania.