Archiwum cyklu “Ekologii Humanistycznej”

XV Ogólnopolska konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru” (Warszawa – UKSW, 27.10.2021). Konferencja została zorganizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim  Województwa  Mazowieckiego, Krajową Szkołą  Administracji Publicznej, Warszawskim  Seminarium  Aksjologii  Administracji, Światowym  Ruchem  Katolików  na  Rzecz  Środowiska i Don  Bosco  Green Alliance. Monografia pokonferencyjna –  (PDF do pobrania).

XIV Ogólnopolska konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości” (Warszawa – UKSW, 28-29.10.2020). Konferencja została zorganizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim  Województwa  Mazowieckiego, Krajową Szkołą  Administracji  Publicznej, Lasami Państwowymi, Warszawskim  Seminarium  Aksjologii  Administracji, Światowym  Ruchem  Katolików  na  Rzecz  Środowiska i Don  Bosco  Green Alliance. 

XIII Ogólnopolska konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna” pt. “Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych” (Warszawa – UKSW, 16-17.10.2019). Konferencja została zorganizowana we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa, Kampinoskim Parkiem Narodowym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Monografia pokonferencyjna – (PDF do pobrania)

12th Conference in “Humanistic Ecology” Series: “The Church towards Ecological Crisis. On the 30th Anniversary of Polish Bishops’ Pastoral Letter on Environmental Protection” (Warsaw – UKSW, 16.05.2019). Konferencja została zorganizowana we współpracy z Ruchem Ekologicznym św. Franciszka z Asyżu (REFA) oraz Światowym Ruchem Katolików na rzecz Ochrony Środowiska. Appeal of Christians and the People of Good Will in Poland for the Care of Creation – (wersja polska).

XI Ogólnopolska konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Las dla człowieka – człowiek dla lasu” (UKSW – Warszawa, 12.04.2018). Konferencja została zorganizowana we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym. 

X Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 16-18.05.2016).

IX Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 25-27.05.2015).

VIII Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 26-28.05.2014).

VII Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 27-29.05.2013).

VI Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 20-22.06.2011).

V Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 31.05-2.06.2010).

IV Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 8-10.06.2009).

III Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 19-21.05.2008).

II Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Rozwój zrównoważony jako wartość społeczno-gospodarcza” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 4-6.06.2007).

I Konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekofilozofia a ochrona środowiska” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska, Polskie Towarzystwo Sozologiczne (Olecko, 20-22.06.2006).