ks. dr hab. Ryszard Sadowski sdb, prof. uczelni

Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. ucz. 

E-mail: r.sadowski(at)uksw.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Ks. Ryszard Sadowski w badaniach podejmuje filozoficzną refleksję nad kryzysem środowiskowym i zrównoważonym rozwojem, jego zainteresowania naukowe koncentrują się na roli religii w sprawstwie oraz przezwyciężaniu kryzysu ekologicznego.

Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Filozofii UKSW – od 1.09.2020 r.
 • Przewodniczący Rady Dyscypliny “Filozofia” w UKSW – od 2.09.2020 r.
 • Kierownik Katedry Ekofilozofii UKSW – od 18.02.2020 r.
 • Przewodniczący Zespołu Wsparcia Czasopism Naukowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – od 10.03.2022 r.
 • Redaktor naczelny czasopisma “Studia Ecologiae et Bioethicae” e-ISSN: 2719-826X – od 6.02.2020 r.
 • Członek redakcji czasopisma “Seminare. Poszukiwania Naukowe” p-ISSN: 1232-8766 – od 10.10.1995 r.
 • Członek redakcji czasopisma “Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” e-ISSN: 2080-1971 – od 10.03.2021 r.
 • Członek redakcji czasopisma “Ecological Civilization”  – od 5.05.2022 r. 
 • Coordinator for the Europe Central and North Region – Don Bosco Green Alliance – od 11.09.2020 r.
 • Wiceprezes Rady Fundacji – “Ruch Laudato Si’” – od 23.07.2019 r. 

Udział w towarzystwach naukowych:

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny nauk humanistycznych z dyscypliny filozofia uzyskany w dniu 9.07.2015 r. decyzją Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie monografii: Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: TNFS 2015.
 • Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk humanistycznych z dyscypliny filozofia uzyskany w dniu 1.04.2004 r. decyzją Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy: Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego (promotor ks. dr hab. Zbigniew Łepko; recenzenci: ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Moń; prof. dr hab. Tadeusz Szubka).

Dodatkowe informacje:

>Szczegółowe dane dotyczące zainteresowań naukowych, wyników badań oraz publikacji są dostępne na platformach społecznościowych pracowników naukowych: