Informacje organizacyjne XXV FZR

Podstawowe informacje :

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, tzn. prelegenci będą mogli wygłosić referaty zarówno w sposób stacjonarny, jak i sposób zdalny – zależnie od chęci i możliwości. Podobnie udział w konferencji będzie możliwy na dwa sposoby: stacjonarny lub zdalny.

Miejsce: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie – budynek Auditorium Maximum 

Opłata: udział w konferencji jest bezpłatny 

Język wystąpienia: polski

Długość wystąpień: 20 min.

Prezentacje multimedialne: są mile widziane, ale nie są konieczne

Publikacja: istnieje możliwość publikacji wystąpień w czasopiśmie “Studia Ecologiae et Bioethicae” – www.seib.uksw.edu.pl

Kalendarz konferencji:

  • 05.11.2021 – rozpoczęcie okresu zgłaszania referatów 
  • 05.12.2021 – zakończenie okresu zgłaszania referatów
  • 20.12.2021 – informacje na temat kwalifikacji zgłoszonych referatów do prezentacji podczas konferencji
  • 19.01.2022 – konferencja 

Informacje ogólne: 

Warunkiem prezentacji referatu podczas konferencji jest pozytywna ocena nadesłanych przez Autorów abstraktów. W zależności od ilości zgłoszonych referatów organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji i zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.