Komitet naukowy i organizacyjny XXV FZR


KOMITET NAUKOWY

Ks. prof. Zbigniew Łepko (UKSW) – przewodniczący

Prof. Zbigniew Cieślak (UKSW)

Prof. Helena Ciążela (APS)

Prof. Aleksandra Kuzior (PŚl)

Prof. Andrzej Papuziński (UKW)

Prof. Artur Pawłowski (PL)

Ks. prof. Ryszard Sadowski (UKSW)

Prof. Edyta Sierka (UŚ)

Prof. Ligia Tuszyńska (APS)

Prof. Włodzimierz Tyburski (APS)


KOMITET ORGANIZACYJNY

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz. (UKSW) – przewodniczący

Dr Agnieszka Klimska (UKSW) – sekretarz

Ks. mgr Jacek Czartoszewski (UKSW)

Dr Grzegorz Embros (UKSW)

Dr Marcin Klimski (UKSW)

Dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. ucz. (UKSW)