Czasopismo “Studia Ecologiae et Bioethicae”Zarząd Instytutu Ekologii i Bioetyki w roku 2003 powołał do życia czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae (p-ISSN: 1733-1218; e-ISSN: 2719-826X). Czasopismo to dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Czasopismo jest wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego. Strona czasopisma: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb

Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae jest dostępne w następujących repozytoriach naukowych: