ks. dr hab. Zbigniew Łepko sdb, prof. UKSW

Zainteresowania naukowe: Obszar zainteresowań naukowych obejmuje takie zagadnienia jak, historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia filozoficzna, ewolucyjna teoria poznania, filozofia środowiskowa, filozofia zrównoważonego rozwoju.

ks. dr hab. Zbigniew Łepko sdb, prof. ucz. (professor emeritus)
 

E-mail: z.lepko(at)uksw.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

  • Stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny nauk humanistycznych z dyscypliny filozofia uzyskany w dniu 27.10.2003 r. decyzją Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie monografii: Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2003.
  • Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk humanistycznych z dyscypliny filozofia uzyskany w dniu 1.01.1988 r. decyzją Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy: Antropologia Konrada Lorenza (promotor ks. prof. dr hab. Bernard Hałaczek).

Dodatkowe informacje na temat zainteresowań naukowych, wyników badań oraz publikacji są dostępne na platformach społecznościowych pracowników naukowych: