O katedrze

Katedra Ekofilozofii UKSW koncentruje swoje prace badawcze na filozoficznych aspektach obecności człowieka w środowisku naturalnym. Odwołuje się więc do dorobku szeregu dyscyplin filozoficznych, spośród których na szczególną uwagę zasługują: ontologia, epistemologia i antropologia filozoficzna. Dzięki temu opisuje i analizuje świat człowieka, poznawczą relację człowieka do świata oraz istotę i naturę człowieka. Uwzględnia przy tym dwa paradygmaty poznawcze: proponowany przez Klausa Michaela Meyer-Abicha paradygmat praktycznej filozofii przyrody oraz proponowany przez Konrada Z. Lorenza paradygmat oddolnej antropologii filozoficznej.


Z tej racji działalność naukowa Katedry Ekofilozofii koncentruje się na:

  1. Pytaniach o specyfikę środowiska naturalnego właściwego człowiekowi;
  2. Pytaniach o specyfikę człowieka w środowisku naturalnym;
  3. Pytaniach o specyfikę relacji człowieka do środowiska naturalnego.