Informacje organizacyjne

 • TERMIN:  środa – 26 października  2022 r.
 • MIEJSCE:  Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, Auditorium Maximum (budynek nr 21) – Aula Schumana
 • JĘZYK  WYSTĄPIENIA:  polski
 • DŁUGOŚĆ  WYSTĄPIEŃ:  15 min.
 • POSTERY: postery będą prezentowane tylko podczas sesji posterowej na witrynie konferencyjnej. Stąd powinny one mieć formę pliku w formacie PDF. Organizatorzy zachęcają by posterowi towarzyszyło nagranie audio – 3-5 min. Umożliwi to autorom skomentowanie informacji przedstawionych w formie graficznej oraz ich uzupełnienie. Plik graficzny w formacie PDF nie powinien być większy niż 15 MB, natomiast plik autio w formacie mp3 nie powinien być większy niż 10 MB.
 • OPŁATY:   brak opłat, niezbędna jest jednak wcześniejsza rejestracja
 • OBIAD:  uczestnicy  konferencji  mogą  we własnym zakresie zamówić posiłek w stołówkach uniwersyteckich w Auditorium Maximum lub budynku nr 23.
 • NOCLEGI:  organizatorzy nie zapewniają noclegów
 • PUBLIKACJA: organizatorzy proponują publikację wystąpień w czasopiśmie “Studia Ecologiae et Bioethicae
 • PREZENTACJE  MULTIMEDIALNE:  prezentacje są mile widziane, ale nie są konieczne
 • INFORMACJE  OGÓLNE:  Warunkiem prezentacji referatu podczas konferencji jest pozytywna ocena abstraktów. W zależności od ilości zgłoszeń organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji i zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.

KALENDARZ  KONFERENCJI

 • 05.03.2022 – rozpoczęcie okresu zgłaszania referatów i posterów (abstraktów)
 • 08.05.2022 – zakończenie okresu zgłaszania referatów
 • 30.05.2022 – informacje na temat kwalifikacji nadesłanych propozycji referatów
 • 10.06.2022 – zakończenie okresu zgłaszania posterów
 • 20.06.2022 – informacje na temat kwalifikacji nadesłanych propozycji posterów
 • 07.10.2022 – rozpoczęcie okresu rejestracji uczestników konferencji (członkowie Komitetu Naukowego i prelegenci nie rejestrują się)
 • 17.10.2022 – zakończenie okresu przesyłania posterów do Komitetu Organizacyjnego
 • 20.10.2022 – zakończenie okresu rejestracji uczestników konferencji
 • 26.10.2022 – konferencja

 

TEMATYKA  PATRONI  ORGANIZATORZY PROGRAM  REJESTRACJA  SESJA POSTEROWA  MIEJSCE  KONTAKT