Cykl konferencji „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju”

Konferencje z cyklu „Filozofia zrównoważonego rozwoju” zainicjował śp. ks. prof. Józefa M. Dołęga. Stanowiły one pokłosie VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się w Toruniu w 1995 roku. Prowadzone wówczas debaty w sekcji ekofilozofii uświadomiły potrzebę rozwijania filozoficznych dociekań z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. W ten sposób, od roku 1996 corocznie jesienią, na UKSW organizowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju.