Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny, warunkiem udziału jest jednak rejestracja. 

Kliknij aby wypełnić formularz rejestracyjny: formularz.

Autorzy referatów zakwalifikowanych do prezentacji podczas konferencji  NIE  REJESTRUJĄ  SIĘ.