Publikacje

Wybrane monografie powstałe przy udziale pracowników Katedry Ekofilozofii UKSW

Sadowski R.F., Kosieradzka-Federczyk A., Klimska A. (red.), Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru, Warszawa: Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 2021. ISBN: 978-83-61713-26-5; DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5590464.

Cichos K., Sobkowiak J.A., Zenderowski R., Sadowski R.F., Zbarachewicz B., and Dziekoński S. (eds), Sustainable Development Goals and the Catholic Church Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, London – New York: Routledge 2021. ISBN: 9780367506353.

Sadowski R. F., Falencka-Jabłońska M. (red.), Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych, Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa 2021. ISBN: 978-83-62830-87-9; DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4500832.

Sadowski R.F., Kosieradzka-Federczyk A. (red.), Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, Warszawa: Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 2020. ISBN: 978-83-61713-19-7. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5725401

Sasim A., Problem statusu metodologicznego Lorenzowskiej teorii poznania, Warszawa: Liberi Libri 2017.

Sadowski R. F., Łepko Z. (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS 2017. ISBN: 978-83-61451-09-9; eISBN: 978-83-61451-10-5; DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2017.2.

Kureethadam J.I., Łepko Z., Sadowski R.F. (eds), Return to the Oikos. Ways to Recover our Common Home, Rome: Libreria Ateneo Salesiano 2016. ISBN: 978-88-213-1258-8.

Sadowski R.F., Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: TNFS 2015. ISBN: 978-83-614-5136-5, DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2015.1.

Karski L., Grochowska I. (red.), Zmiany klimatu a społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010. ISBN: 978-83-255-1797-7.

Łepko Z., Sadowski R.F. (eds), A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009. ISBN: 978-83-707-2620-1.

Ganowicz-Bączyk A., Spór o etykę środowiskową, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009. ISBN: 978-83-750-5331-9.

Sadowski R.F., Tomczyk J. (eds), A Holistic Approach to Environment Conservation, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008. ISBN: 978-83-707-2532-7.

Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2003. ISBN: 978-83-707-2264-7.

Dołęga J.M. (red.), Od kosmologii do ekofilozofii. Problemy filozoficzne XXI wieku, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej 2002. ISBN: 978-83-865-2380-1

Dołęga J.M., Koncepcja sozologii systemowej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001. ISBN: 8370722091.

Dołęga J.M., Czartoszewski J.W., Skowroński A., (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001. ISBN: 8372322759.

Dołęga J.M., Czartoszewski J.W., Ochrona środowiska w filozofii i teologii, Warszawa: Wydawnictwo ATK 1999. ISBN: 8370721184.